عشق یعنی ترس از دست دادن تو

 

تنها واز تنهایی مردم

 

 شنبه:  با نگاهی عاشقانه مست شدم !

 

یک شنبه: به او گفتم گرفتارت شدم!

      

دو شنبه: همچو لیلی عاشق صحرا شدم!

 

 سه شنبه: بی وفایی کرد ومن گریان شدم.

 

چهار شنبه: اسیر هجرانش شدم!

  

پنج شنبه: او رفت ومن در عاشقی فانی شدم!

 

جمعه: بی او تنها شدم واز تنهایی مردم !!