دنیای دخترا

پر از لاکای رنگارنگ ... رژ لبای پررنگ ...

گردنبندای طلایی ..

پر از کفشـــــــــا و دامن , تاپ , ساپورت , ساقای

رنگی رنگی . . .

پر از قرارای دخترونه . . .

تلفنهای 2 ساعته با موضوع " مخاطب خاص !!!"

گریه کردنای یواشکی زیر پتوهای صورتی ...

قول دادن به همدیگه سر فراموش کردنای

مخاطب خاص ...

آهنگ گوش دادنای نصف شبی ...

آرایشگاه رفتنای هول هولکی . . .

پر از فکر ا?نکه " حالا چی بپوشـــــم ؟ !!! "

اس ام اس دادنای شبونه : بهت زنگ زد؟ نه؟

گورباباش !

دنیای  دخترا پره از احساسات پاک و رویاهای

دختروونس