وقتی که دیگر نبود

من به بودنش نیازمند شدم

وقتی که دیگر رفت

من به انتظار آمدنش نشستم

وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد

من او را دوست داشتم

وقتی که او تمام کرد

من شروع کردم

وقتی که او تمام شد

من آغاز کردم

چه سخت است تنها متولد شدن

مثل تنها زندگی کردن است

مثل تنها مردن

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

عجیب است زندگی!غریب است زندگی!
 
آنگاه که آشنایان غریبه میگردند و
 
غریبگان آشنا
 
آنگاه که از کنار رهگذری میگذری و
 
با خود میگویی این غریبه چه آشنا بود؟
 
پرودگارا در این سرای بی کسی
 
تو آشناترینم باش ..