سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گل و پروانه

ارسال  شده توسط  غلامرضاآرامش در 91/8/21 12:4 صبح

گل زیبا به پروانه چنین می گفت:

فرار نکن ببین چقدر سرنوشت ما با یکدیگر فرق دارد! من در جای خود می مانم و تو می روی. نگاه کن ما

چقدر به یکدیگر علاقه داریم؟ما دور از آدم ها زندگی می کنیم.آن قدر به هم شباهت داریم که مردم

می گویندهر دوی ما گل هستیمولی افسوس تو آزادی و من اسیر زمین هستم چه سرنوشت

وحشتناکی؟!چقدر دوست داشتم می توانستم پرواز تو را در آسمان ها با نفس خود عطر آگین کنم

ولی تو دور از من از میانگلهای دیگر فرار می کنیو من باید در جای خود بایستم و چرخیدن سایه

ام را زیر پاهایم تماشا کنم.تو می گریزی و باز می گردی و عاقبت به جای دیگر می روی تا بهتر

بدرخشی و برای همین استکه هر روز صبح تو مرا گریان می بینی!

آه برای این که عشق ما پایدار بماند ای پادشاه من یا تو هم مثل من ریشه بگیر یا

مرا هم مثل خودت بال بده!

گل پروانه عشق آزادی


دسته گل عشقم مریم ! به این که من دوستت دارم حتی یه لحظه شک نکن

ارسال  شده توسط  غلامرضاآرامش در 91/8/7 2:39 عصر

 رو ساحل سرخ دلت اسم کسی رو حک نکن                                                                     

                                                به اینکه من دوست دارم حتی یه ذره شک نکن

بزار بهت گفته باشم که ماجرای ما و عشق                                                                    

                                               تقصیر چشمای تو بود ‌‌‌، وگرنه ما کجا و عشق ؟ 

سرم تو لاک خودم و دلم یه جو هوس نداشت                                                                  

                                                بس که یه عمر آزگار کاری به کار کس نداشت

تا اینکه پیدا شدی و گفتی ازاین چشمای خیس                                                                

                                                       تو دفتر ترانه هات یه قطره بارون بنویس

عشقمو دست کم نگیر درسته مجنون نمیشم                                                                    

                                                    وقتی که گریه می کنی حریف بارون نمیشم

رو ساحل سرخ دلت اسم کسی رو حک نکن             

                                                   

                                              به اینکه من دوست دارم حتی یه ذره شک نکن

هنوز یه قطره اشکتو  به صد تا دریا نمیدم                                                                 

                                                     یه لحظه با تو بودنو  به عمر دنیا نمی دم

همین روزا بخاطرت به سیم آخر می زنم                                                                      

                                                   قصه عاشقیمونو تو شهرمون جار می زنم

               

باشه نفس ؟ هیچ وقت شک نکن